Opera

Opera er en kunstform som har fått betydelig mer oppmerksomhet i Norge etter at Den norske opera ble bygget og ble et av det moderne Oslos viktigste signalbygg. Likevel er det nok mange flere som har nytt glede av utsiden av bygningen enn det er som har vært inne og hørt på musikken. Det innebærer at opera fortsatt er ganske ukjent og mystisk for de fleste nordmenn. Så hva er egentlig opera?

Opera er et form for kunstverk som utøves på en scene. I motsetning til det mer kjente dramaet i et teater, blir teksten i det store og hele sunget heller enn snakket på en vanlig måte. Disse sangpartiene akkompagneres av musikk, som regel utført av et stort og mangfoldig orkester. Både sangerne og musikerne er høyst profesjonelle, men sin utdanning innenfor henholdsvis klassisk sang og klassisk musikk. I tillegg er mange utdannet innenfor dans og scenekunst, for dansen er også ofte en viktig del av det samlede uttrykket. Scenene er dekorerte og varierer i løpet av operaens gang, slik at den skiftende handlingen foregår i ulike miljøer underveis.

Noen mer moderne kunstuttrykk som operetter og musikaler er modifiserte utgaver av operaen. Begge er “lettere” i formen. Musikalen er som oftest mest knyttet til populærmusikalske uttrykk, men den mest grunnleggende forskjellen mellom musikal og operette er at de som synger i en musikal som regel ikke er skolerte i klassisk sang. Til tider brukes uttrykket “musikkdrama” som en fellesbetegnelse på disse formene, uten at dette er et begrep som har festet seg i dagligtalen utenfor fagkretser.

Forløperne til opera er det som kalles oratorium eller kantate. I disse formene er det imidlertid mer snakk om ren sang, det er ikke noe element av skuespill og heller ikke dekorerte scener som definerer et bestemt miljø sangerne kan utfolde seg i. Selve ordet opera er latin og betyr simpelthen “verker”, det ble først brukt om kunstformen som oppsto i Italia like før 1600. Det finnes imidlertid også ikke-vestlige operaformer, hvorav den mest kjente utvilsomt er den kinesiske som oppsto i tilknytning til det gamle keiserlige hoff.

Hva opera er, kan altså tross alt være så mangt, etter som den stort sett bare er definert av at klassisk skolerte sangere utøver et slags drama på dekorerte scener. Det er et langt sprang fra for eksempel Monteverdis tidlige arbeider og frem til noen av det tidlige 1900-tallets kontroversielle oppsetninger. Både sangen og instrumenteringen har forandret seg mye over tid. Svært mye av de tradisjonene som ble innarbeidet på 1600-tallet forsvant for eksempel i løpet av 1700-tallet. Opera er egentlig et mye mindre tradisjonsbundet kunstuttrykk en det folk flest tar høyde for.

Rent geografisk har operaen som form vært dominert av midten av Europa, særlig de tysktalende og italienske byene. I dag er det gjerne her og i Østmellom-Europa at man finner de sterkeste kontinuerlige operahusene. Det har imidlertid også vært viktige operahus og komponister i for eksempel USA, Russland, Frankrike og Storbritannia. Italiensk har alltid vært og fortsetter å være operaens første språk.

ADD YOUR COMMENT